Sporočila za javnost


STOP Vzajemni: jaz zate, Vzajemna zase

24, 3 milijonov evrov našega denarja, denarja zavarovancev, ki vsak mesec plačujemo Vzajemni, danes leži v zakladnici Vzajemne. Milijone, ki so se nabrali z našim denarjem, želi uprava Vzajemne spraviti v svoje »zlate rezerve«. Pozivamo naše zastopnike Vzajemne, da glasujejo PROTI takšnemu sklepu in podpro sklep: 24,3 milijone naj Vzajemna porabi IZKJUČNO za poračun premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja! Tako bo vsakemu zavarovancu vrnjenih najmanj 27 evrov!

15. junij 2014|ZaNas


Podprimo peticijo za ohranitev javnega zdravstvenega sistema

Koalicija za ohranitev javnega zdravstvenega sistema je prostovoljna zveza družbenih skupin, ki se zavedajo, da je naše zdravje dragoceno in da morajo o skrbi za zdravje kot vrednoti, ki je opredeljena z ustavo, odločati ljudje in ne le peščica izbrancev. Nevladne in humanitarne organizacije, sindikati, združenja, gibanja, neparlamentarne stranke in številni posamezniki bomo z demokratičnimi sredstvi, z zbiranjem podpisov in osveščanjem prebivalk in prebivalcev zahtevali od politike...

26. marec 2014|ZaNas


Javna predstavitev mnenj o aktualnih problemih na področju zdravstva

Ni nikakršnega dvoma, da v Sloveniji nujno potrebujemo zdravstveno reformo, da zagotovimo dosledno spoštovanje osnovne človekove pravice do zdravja in da utrdimo osnovne evropske vrednote pravičnosti, solidarnosti in enakosti za vse ljudi in tako dopolnimo strokovna prizadevanja za boljše zdravje ljudi.

22. januar 2014|ZaNas


Stališča in pripombe Združenja ZaNas k predlogu zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-1)

Združenje za državljanski nadzor zdravstvenega varstva ZaNas vse od svoje ustanovitve zastopa stališča, da mora zdravstveni sistem temeljiti na vrednotah in usmeritvah kot so pravičnost, dostopnost, kakovost, učinkovitost in solidarnost kot temelj delovanja javnega zdravstvenega sistema. Svojo pravilno naravnanost črpamo tudi iz stališč Svetovne zdravstvene organizacije, ki z dokumentom »Zdravje za vse v 21. stoletju«, zavezuje vse države članice, da zagotovijo solidarnost in...

2. september 2013|ZaNas


Javni poziv ministru za zdravje dr. Tomažu Gantarju

Združenje za državljanski nadzor zdravstvenega varstva ZaNas poziva ministra za zdravje, da takoj skladno s svojimi pooblastili in odgovornostmi, ki jih ima do vseh prebivalk in prebivalcev Slovenije, stori vse, da bodo le ti imeli dostop do pravičnega, solidarnega in kakovostnega zdravstvenega varstva, ne glede na materialne zmožnosti posameznika, kot je to opredeljeno v Ustavi RS in zdravstveni zakonodaji.

28. avgust 2013|Nevenka Lekše


ZA solidarnost in PROTI neoliberalizmu in korupciji v zdravstvenem sistemu

Slovenija je z vstopom v Evropsko unijo na široko odprla vrata neoliberalni politiki, ki je dobila še poseben zamah ob sedanji ekonomski krizi. Vlade zadnjih let niso hotele ali znale ohraniti z ustavo opredeljenih pravic svojih državljank in državljanov. Te pravice določajo, da je Slovenija socialna, pravična in pravna država, da se s pravicami do zdravstvenih storitev uresničuje ustavna človekova pravica do socialne varnosti, ki mora biti zagotovljena vsakomur brez razlikovanja glede...

20. junij 2013|Nevenka Lekše


Solidarnosti ne damo

Spoštovanje človekovih pravic je eden najpomembnejših kriterijev pri ocenjevanju demokracije v družbi. Tudi zdravstvene pravice, ki sodijo v sklop socialnih pravic, so človekove pravice, ki so pomembne za slehernega prebivalca oz. prebivalko Slovenije od spočetja do smrti. Slovenski zdravstveni sistem temelji na pomembni vrednoti, to je solidarnost med ljudmi, tako zdravih do bolnih, kot tudi premožnejših do tistih, ki imajo tanjše denarnice ali celo nimajo sredstev za preživetje.

26. marec 2012|Nevenka Lekše


Stališče Združenja ZaNas do predloga Sprememb sklepa o določitvi odstotkov vrednosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

V Združenju za državljanski nadzor zdravstvenega varstva ZaNas že dalj časa spremljamo razmere in dogajanja v zvezi z ukrepi, ki jih organi ZZZS sprejemajo za zagotavljanje vzdržnosti zdravstvene blagajne. Ocenjujemo, da je zadnji predlog ukrepov UO ZZZS nesprejemljiv, saj bodo ti ukrepi prispevali k znižanju standarda zdravstvenih pravic, ki jih opredeljuje Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju kot pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

10. julij 2011|Nevenka Lekše


Stališča in pripombe Združenja ZaNas k predlogu Zakona o negospodarskih javnih Službah

Združenje za državljanski nadzor zdravstvenega varstva ZaNas je obravnaval predloženi zakon. Zakon se nanaša na vrsto dejavnosti, ki imajo po svoji vsebini in ureditvi pomemben vpliv na to, v kolikšni meri bo naša država ostala socialna država kot ima to zapisano v svoji ustavi.

2. oktober 2010|Nevenka Lekše


Združenje ZaNas zahteva solidarno in pravično javno zdravstveno varstvo

Združenje za državljanski nadzor zdravstvenega varstva ZaNas (kratko Združenje ZaNas) je zraslo iz Gibanja za ohranitev javnega zdravstva, v katerem je množica državljanov izražala zaskrbljenost nad rušenjem temeljnih vrednot, usmeritev in ciljev javnega zdravstvenega varstva, ki državo zavezujejo, da svojemu prebivalstvu zagotavlja pogoje za boljše zdravje na podlagi solidarnosti, pravičnosti in enakosti.

1. junij 2010|ZaNas


Sporočila za javnost od 1 do 10 (vseh: 34)1234

<