Iz medijev


Soočeni smo z izzivi, ki jih lahko pretvorimo v priložnosti za velike uspehe

V Bruslju se je danes zaključila konferenca Mojstri digitalnega 2024. V času, ko se oblikuje prihodnost evropskega tehnološkega prostora, je tokratna glavna letna konferenca Združenja DigitalEurope potekala pod geslom Evropa 2030: digitalna velesila. Sodelovalo je več kot 1500 udeležencev iz več kot 90 držav. Slovenijo je zastopala ministrica za digitalno preobrazbo dr. Emilija Stojmenova Duh.

Danes ob 16:12|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Priložnost za opravljanje prakse na Ministrstvu za obrambo in v Slovenski vojski

Dijaki in študenti imajo v šolskem oziroma študijskem letu 2024/2025 priložnost za opravljanje prakse oziroma praktičnega usposabljanja v okviru sistema vojske in obrambe. Praktično usposabljanje vključuje vsebine, ki jih predpiše šola ali fakulteta.

Danes ob 15:50|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Jevšek in Erlić tudi o čezmejnem projektu reševanja poplavne varnosti v Sloveniji in na Hrvaškem

V Zagrebu je potekala uvodna konferenca treh projektov za podporo upravljanju EU Strategiji za jadransko in jonsko regijo - EUSAIR, ki sta se je udeležila tudi kohezijska ministra Slovenije in Hrvaške Jevšek in Erlić. Poudarila sta pomen sodelovanja med državami jadransko-jonske regije, govorila pa sta tudi o strateškem čezmejnem projektu reševanja poplavne varnosti v Sloveniji in na Hrvaškem.

Danes ob 15:37|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Brošura ARS - Mediacija v sporih na področju intelektualne lastnine

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino je pripravil brošuro o mediaciji kot eni izmed oblik alternativnega reševanja sporov (ARS) v primerih sporov na področju intelektualne lastnine. V njej so med drugim predstavljene prednosti mediacije in informacije, kako mediacija običajno poteka. Brošura je na voljo v slovenskem jeziku.

Danes ob 14:21|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Japonska agencija potrdila bonitetno oceno Slovenije

Japonska bonitetna agencija (angleško Japan Credit Rating Agency – JCR) je danes potrdila bonitetno oceno Slovenije pri AA- s stabilnimi obeti.

Danes ob 14:15|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Poziv podjetjem za predložitev dokazil o dejanski škodi v gospodarstvu za poplave v avgustu 2023

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je vsem oškodovancem poplav v avgustu 2023 posredovalo elektronski poziv za predložitev dokazil o dejanski škodi. Rok za oddajo dokazil je 22. marec 2024.

Danes ob 14:05|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Državni sekretar Boštjan Šefic zaključil z individualnimi pogovori v Braslovčah

Državni sekretar in vodja Službe Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic je s sodelavci in strokovnjaki Državne tehnične pisarne danes zaključil z dvodnevnimi individualnimi pogovori z lastniki objektov, predvidenih za morebitno odstranitev, v Braslovčah.

Danes ob 13:44|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Izriv plina je nepredvidljiva nevarnost pri pridobivanju premoga

Rudarski inšpektor Inšpektorata za naravne vire in prostor je včeraj opravil izredni inšpekcijski nadzor v zvezi z izrivom plina v jami Pesje Premogovnika Velenje. Izvajalcu rudarskih del Premogovnika Velenje d. o. o., je z ustno odločbo odredil takojšnjo zaustavitev rudarskih del na odkopu.

Danes ob 13:25|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Inšpektorat za delo bo v mesecu marcu in aprilu 2024 izvedel akcijo v okviru kampanje SLIC

Nezgode pri delu in poklicne bolezni niso neizogibne. Zanje vedno obstaja vzrok. Z vzpostavitvijo močne kulture preprečevanja je mogoče vzroke odpraviti in preprečiti nezgode pri delu, poškodbe in poklicne bolezni.

Danes ob 10:28|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


S 1. marcem se bodo transferji posameznikom in gospodinjstvom uskladili z inflacijo

Na podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar – december preteklega leta, se za 4,2 odstotka zvišajo meje dohodkov za letne pravice iz javnih sredstev, zneski otroškega dodatka, državne štipendije ter denarne socialne pomoči in prag za upravičenost do denarne socialne pomoči (na podlagi povišanja osnovnega zneska minimalnega dohodka).

Danes ob 10:25|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Iz medijev od 1 do 10 (vseh: 5846)12345678910585

<