Iz medijev


Inšpektorji za okolje so v letu 2023 pregledali 39 obratov manjšega in večjega tveganja za okolje

Inšpektorji za okolje so v letu 2023 skupno pregledali 39 obratov, v katerih so prisotne nevarne snovi, ki lahko povzročijo nesrečo s posledicami za ljudi in okolje. Glede na vrste in količine nevarnih snovi se ti obrati uvrščajo med obrate večjega ali manjšega tveganja za okolje. Inšpekcijski nadzori so bili opravljeni v 29 obratih večjega in 10 obratih manjšega tveganja za okolje.

Danes ob 8:01|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Inšpektorji za okolje so v letu 2022 pregledali 41 obratov manjšega in večjega tveganja za okolje

Inšpektorji za okolje so v letu 2022 pregledali 41 obratov, v katerih so prisotne nevarne snovi, ki lahko povzročijo večjo nesrečo s posledicami za ljudi in okolje. Glede na vrste in količine nevarnih snovi se ti obrati uvrščajo med obrate večjega ali manjšega tveganja za okolje. Po nesreči, ki se je leta 1976 zgodila v Italiji v kemijski tovarni v Seveso, se ti obrati imenujejo Seveso obrati.

Danes ob 7:52|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Dnevni informativni bilten Centra za obveščanje Republike Slovenije

Pomembnejši dogodki s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami dne 20. julija 2024.

Včeraj ob 8:18|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Državni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju preklican

Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije je izdal sklep s katerim je prenehala veljati aktivacija Državnega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju. Aktivacija je prenehala danes ob 12. uri.

20. julij 2024|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Dnevni informativni bilten Centra za obveščanje Republike Slovenije

Pomembnejši dogodki s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami dne 19. julija 2024.

20. julij 2024|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Stanovanjski sklad objavil nova programa za nakup zemljišč in stanovanj ter oskrbovanih stanovanj

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je v Uradnem listu Republike Slovenije objavil dva nova programa za financiranje javne stanovanjske gradnje. Sklad bo sredstva zagotovil s pomočjo finančnih sredstev iz lanskoletne dokapitalizacije v višini 25,5 milijona evrov, ki smo jih zagotovili na Ministrstvu za solidarno prihodnost.

19. julij 2024|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Meddržavno sodišče odločilo glede politik in praks Izraela na zasedenem palestinskem ozemlju

Slovenija pozdravlja svetovalno mnenje glede pravnih posledic politik in praks Izraela na zasedenem palestinskem ozemlju, vključno z vzhodnim Jeruzalemom, ki ga je 19. julija 2024 izdalo Meddržavno sodišče v Haagu. Svetovalno mnenje najvišjega sodnega organa Združenih narodov ima veliko pravno težo in moralno avtoriteto.

19. julij 2024|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Premier dr. Golob intervencijo na Krasu ocenil kot izjemno hitro in učinkovito

Predsednik vlade dr. Robert Golob se je v funkciji ministra za obrambo z državnim sekretarjem na Ministrstvu za obrambo dr. Damirjem Črnčecem, poveljnikom Civilne zaščite RS Srečkom Šestanom in generalnim direktorjem Uprave RS za zaščito in reševanje Leonom Behinom seznanil z razmerami ob požaru na Krasu ter delovanje vseh aktiviranih enot ocenil za izjemno hitro in učinkovito.

19. julij 2024|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Objavljen nov pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov

V Uradnem listu je bil objavljen Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah. Pravilnik, ki začne veljati s 1. avgustom 2024, predstavlja pomemben korak v organizaciji in zagotavljanju kakovostnih zdravstvenih storitev za paciente.

19. julij 2024|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


V javni razpravi sprememba potrjene specifikacije za Štajersko prekmursko bučno olje

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je odprlo javno razpravo za spremembo potrjene specifikacije za Štajersko prekmursko bučno olje. Štajersko prekmursko bučno olje je že od leta 2012 zaščiteno pri Evropski komisiji zaščiteno kot zaščitena geografska označba.

19. julij 2024|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Iz medijev od 1 do 10 (vseh: 8838)12345678910884

<