Kolumne


Zdravstvo v Grčiji je na kolenih

Ostri varčevalni ukrepi imajo pogubne posledice na javni zdravstveni sistem v Grčiji in skoraj pol milijona ljudi je ostalo brez dostopa do zdravstvene oskrbe.
Naraščajoča umrljivost dojenčkov, porast okužbe s hivom med odvisniki, ponoven pojav malarije in vse več samomorov - to so po mnenju strokovnjakov posledice varčevalnih ukrepov, ki jih je bila grška vlada prisiljena sprejeti v zameno za znatno mednarodno finančno pomoč, s katero se je izognila bankrotu.

10. marec 2014|Nevenka Lekše


Odgovori predsednika države na vprašanja gibanja

Predsedniku Republike Slovenije, dr. Danilu Türku, smo zastavili nekaj vprašanj. Na spletni strani objavljamo odgovore nanje.

9. januar 2008|Uredništvo


Vsi zasebni, vsi javni

Javna mreža je izmuzljiv pojem: uporablja se takrat, ko nekdo trdi, da mreže sploh ni in da je prav to dejstvo krivo za večino slabosti v zdravstvu, ali pa da z njo dokazuje - ne redko isti ljudje - da se s prehajanjem zdravnikov v zasebništvo nič ne spreminja, ker so zasebniki del javne mreže.

28. oktober 2006|Dr. Dušan Keber


Pokazalo se je, da so mehanizmi trga v zdravstvu neuspešni

Večina ljudi je bila v javnih razpravah o Beli knjigi reforme zdravstva naklonjena načinu povečanja solidarnosti in pravičnosti pri financiranju zdravstva, povečanja dostopnosti zdravstvenih storitev in povečanja kakovosti in učinkovitosti zdravstva.

25. september 2006|mag. Julijana Bizjak Mlakar


Slon v trgovini s porcelanom

Predlog sprememb zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) naj bi bil do 27. maja v javni razpravi, nato pa naj bi ga parlament sprejel po skrajšanem postopku. Informacija o nujnem postopku sprejemanja sprememb ZZVZZ v javnosti ni povzročila večjega negodovanja. Nujni postopki so očitno postali del našega političnega vsakdanjika.

25. september 2006|mag. Julijana Bizjak Mlakar


Privatizacija zdravstva - tako mislimo

Zadnje čase se v medijih ob napovedanih spremembah v smeri privatizacije zdravstva pojavljajo netočni podatki in zavajujoči oziroma pristranski komentarji, ki sedanje javne zdravstvene zavode predstavljajo kot nekaj kar je slabo, drago in nekonkurenčno v primerjavi z zasebništvom, ki naj bi bilo boljše za uporabnike ter cenejše za državo.

25. september 2006|Zvonko Rauber, dr.med.spec.


Osnutek zakona o zasebnem izvajanju javne službe v zdravstveni dejavnosti: Kaj občini sploh še ostane?

Zaposlena sem na Mestni občini Ljubljana v Oddelku za zdravstveno in socialno varstvo, kjer se že nekaj let ukvarjam s koncesijami v osnovni zdravstveni dejavnosti. V svojem prispevku bom poskušala dognati, kako bi določbe zakona (osnutka) o zasebnem izvajanju javne službe v zdravstveni dejavnosti vplivale na vlogo lokalne skupnosti pri zagotavljanju osnovnega zdravstvenega varstva in kakšne bi bile posledice sprejetja omenjenega zakona.

18. september 2006|mag. Sonja Borštnar, univ. dipl. soc.


Slovensko primarno zdravstveno varstvo na razpotju

Kako izkoristiti prednosti dosedanjega razvoja primarnega zdravstvenega varstva v Sloveniji za dosego ciljev sodobne evropske zdravstvene politike

11. september 2006|mag. Dunja Obersnel - Kveder


Zdravniki na dveh stolih

Dobil sem pismo z naslednjo vsebino: Spoštovani dr. Keber, sicer Vas spoštujem, a tokrat ste udarili mimo. Tudi jaz imam otroka pri pediatrinji, ki ponuja storitev, ki ste jo z gnusom opisali. Zame kot uporabnika je njena ponudba ena najboljših idej, ki jih lahko zdravnik nudi pacientu. Deset tisočakov mesečno je neskončna malenkost v primerjavi z stodvajsetimi tisočaki na mesec, ki jih moram (pol sam, pol v mojem imenu še delodajalec) brez možnosti izbire vplačati v javni sektor....

20. avgust 2006|dr. Dušan Keber


Zamolčano priznanje slovenskemu zdravstvu

Zdravstveni sistem v svoji državi kritizirajo skoraj vsi državljani sveta. Tudi, če bi deloval idealno, je v človeški naravi, da išče zunanjega krivca za to, da je bolan ali da mu ozdravitev ni zagotovljena dobesedno jutri, kaj šele, če se odmika v neotipljivo prihodnost.

20. avgust 2006|dr. Dušan Keber


Kolumne od 1 do 10 (vseh: 17)12

<