Solidarnosti ne damo

Spoštovanje človekovih pravic je eden najpomembnejših kriterijev pri ocenjevanju demokracije v družbi. Tudi zdravstvene pravice, ki sodijo v sklop socialnih pravic, so človekove pravice, ki so pomembne za slehernega prebivalca oz. prebivalko Slovenije od spočetja do smrti. Slovenski zdravstveni sistem temelji na pomembni vrednoti, to je solidarnost med ljudmi, tako zdravih do bolnih, kot tudi premožnejših do tistih, ki imajo tanjše denarnice ali celo nimajo sredstev za preživetje.


Združenje za državljanski nadzor zdravstvenega varstva ZaNas je civilna družba s pridobljenim statusom delovanja v javnem interesu in  uživa veliko podporo javnosti pri uveljavljanju  programskih ciljev. Od zdravstvene politike in oblasti pričakujemo, da pri načrtovanju reformnih predlogov zdravstvenega sistema upošteva voljo in pričakovanja ljudi in pripravi zakonodajo, ki bo temeljila na univerzalnosti in solidarnosti in ne bo sledila zgolj in le interesu kapitala in profitu.

Združenje ZaNas pričakuje, da bo zdravstvena zakonodaja temeljila na:

 • solidarnosti,
 • univerzalnem zdravstvenem zavarovanju za vse prebivalce,
 • dostopnem, pravičnem, kakovostnem in neprofitnem javnem zdravstvenem sistemu,
 • preoblikovanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja s prenosom v obvezno zdravstveno
 • zavarovanje,
 • javni zdravstveni blagajni, da kot javni zavod izvaja obvezno zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji po načelih solidarnosti, socialne pravičnosti, neprofitnosti in univerzalne dostopnosti do pravic vseh v zavarovanje vključenih oseb,
 • opredelitvi, da nadstandardne storitve lahko izvajajo tudi komercialne zavarovalnice,
 • krepitvi javne zdravstvene dejavnosti s poudarkom na povečanju vloge primarnega zdravstva,
 • izvajanju zdravstvene dejavnosti v mreži, ki bo pripravljena na podlagi analize stanja in strokovnih argumentov,
 • vključevanju uporabnikov, zavarovancev, civilne družbe v organe upravljanja javnih zavodov,
 • zasebnem izvajanju zdravstvenih storitev s koncesijo le kot dopolnitev  deficitarnosti javne mreže,
 • ločitvi javnega izvajanja storitev od zasebnega tako v javnih kot zasebnih zavodih.


V Združenju ZaNas se zavedamo, da je država v finančnih težavah, vendar smo trdno prepričani, da te razmere terjajo od politike, da stori vse kar je v njeni moči, da ustvari pogoje, ki bodo prebivalcem zagotavljali zdravstvene pravice, ki jih potrebuje za normalno življenje. Le zdravi in zadovoljni državljani lahko s svojim delom, ustvarjanjem, soodločanjem prispevajo pri premagovanju gospodarske, finančne, družbene krize, lahko prispevajo k boljšemu jutri.

Zavzemamo se za čimprejšnji sprejem zdravstvene zakonodaje, ki naj temelji na nacionalnem soglasju, saj vsakršno zavlačevanje pomeni legalizacijo nekaterih nezakonitosti v zdravstvu.


26. marec 2012|Nevenka Lekše|Sporočila za javnost

Se strinjate? Se ne strinjate? Bi radi kaj dodali?

Želite o zgoraj napisanem obvestiti svoje prijatelje ali znance? Uporabite gumbe za širjenje vsebin po socialnih omrežjih (gumbi so na levi strani nad in pod menijem)!

Vsako vaše mnenje je dobrodošlo - napišite ga!

Zadnje objave


Peticija za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
29.9.2019, V Združenju ZaNas si že vrsto priizadevamo prepričati politiko za preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki bo temeljilo na večji PRAVIČNOSTI, vzajemnosti in solidarnosti. Ne...

Voščilo
24.12.2014, Prijetne praznike, sreče, zdravja, zadovoljstva in uspehov v prihajajočem letu 2015 voščimo vsem članicam in članom ter somišljenikom na skupni poti pri varovanju človekovih pravic in vrednot...

Prošnja za donacijo dela dohodnine
14.12.2014, Vsak državljan RS lahko do 0,5 % svoje dohodnine nameni za podporo nepridobitnim dobrodelnim organizacijam. Če tega ne stori, se njegova dohodnina vrne v Proračun RS. Naprošamo vas, da svojo...

STOP Vzajemni: jaz zate, Vzajemna zase
15.6.2014, 24, 3 milijonov evrov našega denarja, denarja zavarovancev, ki vsak mesec plačujemo Vzajemni, danes leži v zakladnici Vzajemne. Milijone, ki so se nabrali z našim denarjem, želi uprava Vzajemne...

Podprimo peticijo za ohranitev javnega zdravstvenega sistema
26.3.2014, Koalicija za ohranitev javnega zdravstvenega sistema je prostovoljna zveza družbenih skupin, ki se zavedajo, da je naše zdravje dragoceno in da morajo o skrbi za zdravje kot vrednoti, ki je...

Več agencijskih novic


<