Sporočila za javnost


Ministrstvo za zdravje pripravlja nov val divjega podeljevanja koncesij

Kolegij Gibanja za ohranitev javnega zdravstva je preko sredstev javnega obveščanja javnost seznanil, da podeljevanje koncesij na podlagi obstoječe zakonodaje v RS ni v skladu s pravno prakso EU.

12. oktober 2006|Kolegij Gibanja za ohranitev javnega zdravstva


Divja privatizacija zdravstva v Novem mestu - kršitve evropskega pravnega reda

Kolegij Odbora Gibanja za ohranitev javnega zdravstva je obravnaval odločitev Mestne občine Novo mesto, da do 1. oktobra podeli trinajst koncesij zasebnim nosilcem primarnega zdravstvenega varstva v Novem mestu.

9. oktober 2006|Odbor Gibanja za ohranitev javnega zdravstva


Spoštovani bralci spletnih strani Gibanja za ohranitev javnega zdravstva!

Zaradi objektivnega informiranja javnosti glede učinkov in posledic privatizacije ter komercializacije zdravstva, ki v Sloveniji pospešeno poteka, se je uredništvo spletne strani Gibanja za ohranitev javnega zdravstva odločilo, da uvede dve novi rubriki.

29. avgust 2006|Uredništvo


Osnutek zakona o koncesijah

Poglejte si osnutek zakona o koncesijah z dne 15.5.2006. Jasno so razvidni nameni pripravljavcev zakonov, ki načrtujejo privatizacijo in nadaljnjo komercializacijo zdravstva, to je nadaljnji razmah zaslužkarstva iz javnih in zasebnih sredstev za zdravstvo na račun zdravja ljudi.

29. avgust 2006|Uredništvo


Gibanje za ohranitev javnega zdravstva ustanovljeno

Med znanimi imeni so izstopali člani iniciativnega odbora, sindikalni voditelji, voditeljice organizacij medicinskih sester, direktorji zdravstvenih domov, tudi največjih iz Ljubljane in Maribora, in drugi zdravstveni delavci.

20. junij 2006|Uredništvo


Sporočila za javnost od 31 do 35 (vseh: 35)1234

<