Divja privatizacija zdravstva v Novem mestu - kršitve evropskega pravnega reda

Kolegij Odbora Gibanja za ohranitev javnega zdravstva je obravnaval odločitev Mestne občine Novo mesto, da do 1. oktobra podeli trinajst koncesij zasebnim nosilcem primarnega zdravstvenega varstva v Novem mestu.


Kolegij opozarja na dejstva, ki bi jih podeljevalci koncesije morali upoštevati, preden so sprejeli svojo odločitev. Občina Novo mesto je ustanoviteljica in lastnica javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto, kar ji nalaga tudi ustrezne obveznosti. Kot osnovna nosilka skrbi za osnovno zdravstvo bi morala sprejeti svojo strategijo razvoja primarnega zdravstva v skladu z Nacionalnim programom zdravstvenega varstva in v okviru Zakona o zdravstveni dejavnosti.

Tega občina ni storila! Če se lastnik ali ustanovitelj javnega zavoda odloči, da bo del dejavnosti, ki jo izvaja javni zavod, s koncesijo prenesel na zasebnika, lahko to stori samo na podlagi argumentirane presoje, da bo ta odločitev izboljšala dostopnost, kakovost ali stroškovno učinkovitost zdravstvenega varstva, obenem pa bo vsaj tako celovita kot je tista, ki jo zagotavlja sedanja ureditev primarnega javnega zdravstva. Občina je dolžna objaviti javni razpis za koncesijo, saj gre za dejavnost, ki se krije iz javnih sredstev.

Občina Novo mesto tega ni storila! S tem je kršila evropski pravni red, k spoštovanju katerega se je Slovenija zavezala ob vstopu v Evropsko unijo. To potrjuje tudi mnenje evropske komisije C-507/03, v zvezi s podeljevanjem koncesij na Irskem, ker je bila sklenjena koncesijska pogodba brez predhodnega javnega razpisa. Mnenje je evropska komisija pripravila za potrebe sodišča, sodbo Evropskega sodišča pričakujemo še ta mesec.

Podeljevanje koncesij brez razpisa in brez dokazov, da gre za javni interes, je značilen primer divje privatizacije in klientelizma na občinski ravni, ki jo vzpodbuja Ministrstvo za zdravje – med drugim tudi s svojim podeljevanjem koncesij na sekundarni ravni.

Kolegij Gibanja je prepričan, da gre za uvajanje sprememb, ki bodo poslabšale raven zdravstvenega varstva slovenskih državljanov in državljank. Koristile bodo samo nekaterim zdravnikom, ki jim bo prinesla večje zaslužke na račun javnih sredstev, s tem pa na račun zdravja bolnikov. Izkušnje drugih držav kažejo na to, da se bo zmanjšal obseg pravic, ki si jih državljani zagotavljamo s pomočjo sistema solidarnosti in da bo oškodovana množica revnejših državljank in državljanov. Zastavlja pa se tudi resno vprašanje oškodovanja zaposlenih v zdravstvenem domu in premoženja, ki smo ga ustvarili občani s samoprispevki.


9. oktober 2006|Odbor Gibanja za ohranitev javnega zdravstva|Sporočila za javnost

Se strinjate? Se ne strinjate? Bi radi kaj dodali?

Želite o zgoraj napisanem obvestiti svoje prijatelje ali znance? Uporabite gumbe za širjenje vsebin po socialnih omrežjih (gumbi so na levi strani nad in pod menijem)!

Vsako vaše mnenje je dobrodošlo - napišite ga!

Zadnje objave


Peticija za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
29.9.2019, V Združenju ZaNas si že vrsto priizadevamo prepričati politiko za preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki bo temeljilo na večji PRAVIČNOSTI, vzajemnosti in solidarnosti. Ne...

Voščilo
24.12.2014, Prijetne praznike, sreče, zdravja, zadovoljstva in uspehov v prihajajočem letu 2015 voščimo vsem članicam in članom ter somišljenikom na skupni poti pri varovanju človekovih pravic in vrednot...

Prošnja za donacijo dela dohodnine
14.12.2014, Vsak državljan RS lahko do 0,5 % svoje dohodnine nameni za podporo nepridobitnim dobrodelnim organizacijam. Če tega ne stori, se njegova dohodnina vrne v Proračun RS. Naprošamo vas, da svojo...

STOP Vzajemni: jaz zate, Vzajemna zase
15.6.2014, 24, 3 milijonov evrov našega denarja, denarja zavarovancev, ki vsak mesec plačujemo Vzajemni, danes leži v zakladnici Vzajemne. Milijone, ki so se nabrali z našim denarjem, želi uprava Vzajemne...

Podprimo peticijo za ohranitev javnega zdravstvenega sistema
26.3.2014, Koalicija za ohranitev javnega zdravstvenega sistema je prostovoljna zveza družbenih skupin, ki se zavedajo, da je naše zdravje dragoceno in da morajo o skrbi za zdravje kot vrednoti, ki je...

Več agencijskih novic


<