Iz medijev


NIJZ tehnično uredil EU DCP za prebolele znotraj časovnega okvira od 6 do 8 mesecev

Do nedavnega je veljalo, da se kot dokazilo o prebolevnosti šteje dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni in ni starejši od 240 dni. Z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 z dne 14. 9. 2021, se je v odloku poenotil način dokazovanja prebolevnosti s smernicami EU.

23. september 2021|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Sestanek odbora za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC) in skupine za usklajevanje postopkov z medsebojnim priznavanjem in decentraliziranih postopkov za zdravila za uporabo v humani medicini (CMDh).

V okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU je 22. septembra 2021 potekal skupni sestanek odbora PRAC in skupine za usklajevanje postopkov z medsebojnim priznavanjem in decentraliziranih postopkov za zdravila za uporabo v humani medicini. Udeležence je uvodoma pozdravil direktor Javne agencije za medicinske pripomočke (JAZMP), Momir Radulović, in predstavil cilje predsedovanja Slovenije Svetu EU.

22. september 2021|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Dostop do zdravstvenih storitev, kjer ni treba izpolnjevati pogoja PCT

Preberite celotno objavo na:https://www.gov.si/novice/2021-09-22-dostop-do-zdravstvenih-storitev-kjer-ni-treba-izpolnjevati-pogoja-pct/

22. september 2021|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Srečanje nacionalnih koordinatorjev za droge

Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije je 22. septembra 2021, v okviru predsedovanja Svetu EU, organiziralo strokovno srečanje o zgodnji preventivi in pomenu socialnega in čustvenega učenja. Posebna pozornost je bila namenjena posebnim izzivom, s katerimi se preventivni programi soočajo na področju prepovedanih drog, in izmenjavi najboljših praks, ki so nastale v času pandemije covida-19.

22. september 2021|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Potrdilo o prebolevnosti, cepljenju in testiranju – potrdilo za dokazovanje PCT pogoja za opravljanje dela

Pogoj PCT morajo za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost. Za dokazovanje PCT pogoja se upošteva potrdilo o prebolevnosti, cepljenosti, testiranju, ali dokazilo o samotestiranju. Dokazila so lahko v različnih oblikah, razen evidenčnega lista o samotestiranju pa je vsa dokazila moč prejeti kot EU digitalno covid potrdilo.

20. september 2021|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Pojasnila glede upoštevanja PCT pogoja za opravljanje dela

Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja (PCT) za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (odlok) v prvem odstavku 5. člena določa, da morajo vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost, za čas opravljanja dela izpolnjevati PCT pogoj. V nadaljevanju podajamo pojasnila na najpogostejša vprašanja, ki se nanašajo na izpolnjevanje PCT pogoja oziroma samotestiranje...

20. september 2021|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Redno srečanje vodij agencij  pristojnih za zdravila  (The Heads of Medicines Agencies - HMA)

15. in 16. septembra 2021 je v organizaciji Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke v okviru slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije, gostila prvo od dveh rednih srečanj vodji agencij pristojnih za zdravila (The Heads of Medicines Agencies - HMA). Slednjim so se pridružili tudi predstavniki Evropske komisije (EK) in Evropske agencije za zdravila (EMA), v vlogi opazovalca pa tudi Evropski direktorat za kakovost zdravil in zdravstvenega varstva (EDQM). Srečanje je...

17. september 2021|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Potrdilo o prebolevnosti, cepljenju in testiranju – potrdilo za dokazovanje PCT pogoja v vsakdanjem življenju

Za dokazovanje PCT pogoja se upošteva potrdilo o prebolevnosti, cepljenosti ali testiranju. Dokazila so lahko v različnih oblikah, vsa dokazila pa je moč prejeti kot EU digitalno covid potrdilo.

17. september 2021|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Svetovni dan varnosti pacientov posvečen varnosti mater in novorojenčkov

Nihče ne sme biti poškodovan zaradi napake v zdravstvu, tudi ne v času COVID 19. Nacionalno javno zdravstvo, bodisi državno ali zasebno se mora oblikovati tako, da zavezuje vse zdravstvene organizacije in posameznike, da uredijo sistem varnosti tako za paciente kot za zdravstvene delavce.

17. september 2021|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Vlada sprejela spremembe in dopolnitve odloka o načinu izpolnjevanja pogoja PCT

Vlada je na današnji dopisni seji izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2.

16. september 2021|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Iz medijev od 41 do 50 (vseh: 3203)12345678910321

<