Iz medijev


Projekt Studio krožnega gospodarstva podprt z Norveškim finančnim mehanizmom

»Projekt Studio krožnega gospodarstva - Studio KroG ima pomembno vlogo pri reševanju izzivov krožne rabe virov in pri osveščanju o potencialih krožnega gospodarstva v lokalnem okolju,« je na novinarski konferenci Studia KroG v Rogaški Slatini izpostavil državni sekretar na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, mag. Marko Koprivc.

Včeraj ob 15:46|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Ministrica Šinko na srečanju »Skupine za gozd« v Avstriji

Ministrica Irena Šinko se je na povabilo avstrijskega zveznega ministra za kmetijstvo, gozdarstvo, regije in vodno gospodarstvo Norberta Totschniga, udeležila prvega neformalnega srečanja »Skupine za gozd«, ki je potekalo na temo »Oblikovanje prihodnosti evropskih gozdov in gozdarskega sektorja – na poti naprej«. V skupini enako mislečih sodelujejo poleg Slovenije še Avstrija, Finska in Švedska.

Včeraj ob 15:22|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Posvet o učinkovitosti pregona okoljskih kaznivih dejanj

Državna sekretarka Helga Dobrin je z uvodnim nagovorom sodelovala na strokovnem posvetu z naslovom Dvig učinkovitosti pregona okoljskih kaznivih dejanj in pričakovane spremembe kazenskega zakonika na področju okolja, prostora in naravnih dobrin v luči sprejema nove Direktive Evropske unije o kazenskopravnem varstvu okolja.

Včeraj ob 14:50|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Javna predstavitev mnenj o varnem in spodbudnem učnem okolju

Delovna skupina za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja 2023–2033 je organizirala 2. javno predstavitev strokovnih stališč in predlogov. Tema tokratnega dogodka je bila ustvarjanje varnega in spodbudnega učnega okolja za optimalen razvoj posameznika.

Včeraj ob 14:18|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Naložbe v ljudi, planet in blaginjo: Obeležujemo svetovni dan turizma 2023

Svetovni dan turizma, ki ga vsako leto obeležujemo 27. septembra, letos izpostavlja temo "Turizem in zelene naložbe". S tem poudarja ključno vlogo turizma pri spodbujanju trajnostne rasti in gospodarskega razvoja ter krepi globalna prizadevanja za gradnjo trajnostne in pravičnejše prihodnosti v skladu z Agendo za trajnostni razvoj 2030 ter cilji trajnostnega razvoja.

Včeraj ob 13:53|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov - izdaja odločb

Danes bodo izdane odločbe za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov. Upravičencem bo izdanih 287 odločb v skupni vrednosti 3,96 milijonov evrov, in sicer za izvedbo prestrukturiranja na 147 hektarjih vinogradov (na 75 hektarjih vzhodne in na 72 hektarjih zahodne regije).

Včeraj ob 12:37|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Inšpekcija za vinarstvo tudi letos nadzira trgatve

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (IRSKGLR) - Inšpekcija za vinarstvo v skladu z zakonom, ki ureja področje vinogradništva in vinarstva, izvaja nadzor poteka trgatev tudi v letošnjem letu. Podatki o številu nadzorov in ugotovitvah bodo znani predvidoma konec letošnjega oktobra.

Včeraj ob 11:16|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Odpoklic vloženih kislih kumaric zaradi prisotnosti nedeklariranega alergena

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin obvešča potrošnike, da je bila s strani nosilca živilske dejavnosti Kmetija Budl (Robert Kavčič, Žirovski vrh Sv. Urbana 21, 4224 Gorenja vas) obveščena, da izvajajo odpoklic vloženih kislih kumaric s trga zaradi prisotnosti nedeklariranega alergana - gorčično seme in proizvodi iz njega.

Včeraj ob 11:16|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Odraslim prebivalcem Slovenije je na voljo celovit program integrirane preventive kroničnih bolezni

S preventivo smo v Sloveniji začeli zgodaj, jo stalno nadgrajevali ter prilagajali novim znanstvenim spoznanjem in potrebam prebivalstva. Na že 15. konferenci o preventivi za odraslo populacijo je letošnja tema integrirana preventiva kroničnih bolezni za odrasle na primarni ravni zdravstvenega varstva v Sloveniji v luči krepitve zdravstvene pismenosti.

Včeraj ob 11:10|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Naprava za fotografiranje

Na Upravni enoti Škofja Loka je na voljo naprava za izdelavo fotografij.

Včeraj ob 11:00|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Iz medijev od 11 do 20 (vseh: 3095)12345678910310

<