Iz medijev


Vlada sprejela dopolnjeno Nacionalno strategijo cepljenja proti COVID-19

Zaradi novih okoliščin v zvezi s potekom cepljenja je strategija posodobljena. Na novo oziroma bolj podrobno so v njej opredeljene prednostne skupine za cepljenje. V prednostno skupino so dodane naslednje osebe: starejši od 50 let; zaposleni v vzgoji in izobraževanju, ki še niso bili cepljeni in zaposleni pri upravljavcih kritične infrastrukture v skladu z zakonodajo s tega področja.

23. april 2021|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Slovenija izvoljena za članico Komisije OZN za droge za obdobje 2022-2025

Slovenija je bila v New Yorku izvoljena za članico Komisije Organizacije združenih narodov (OZN) za droge (UN Commission on Narcotic Drugs – CND) za obdobje 2022-2025.

21. april 2021|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Simona Kustec: Koledarja poklicne in splošne mature ostajata nespremenjena

Na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 so sodelovali ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Simona Kustec, državni sekretar na Ministrstvu za zdravje Franc Vindišar in direktor Državnega izpitnega centra Darko Zupanc.

21. april 2021|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Poziv maturantom - prijavite se na cepljenje!

Maturantje, ne pozabite se prijaviti na prostovoljno cepljenje! Do vključno ponedeljka, 19. 4. 2021 do 12. ure se lahko prijavite na cepljenje v cepilnem centru pri zdravstvenem domu stalnega prebivališča. Prijava je skladna s spremenjeno nacionalno strategijo cepljenja, verzija V, ki jo je vlada sprejela 15. 4. 2021.

18. april 2021|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Posodobili smo pravilnik in uvajamo program ZDAJ - Zdravje danes za jutri

V tem tednu je bil v Uradnem listu objavljen Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva. Pravilnik tako prinaša novosti na področju preventivnih pregledov, vzgoje za zdravje in na novo tudi za otroke in mladostnike, kot je že uveljavljeno za odrasle – obravnave za krepitev zdravja. Zajema preventivno varstvo novorojenčkov v porodnišnici in potem vseh starostnih skupin: dojenčkov, predšolskih otrok, šolarjev, dijakov in študentov na primarni ravni.

17. april 2021|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Vlada Republike Slovenije sprejela posodobljeno nacionalno strategijo cepljenja

Ključne spremembe v strategiji, verzija V, z dne 15. 4. 2021, so pri prednostnih skupinah za cepljenje. V te skupine se uvrstijo še starši oziroma skrbniki posebej ranljivih kronično bolnih otrok in osebe, ki zaključujejo izobraževanje v srednjih šolah - maturantje.

16. april 2021|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Maturanti naj se k cepljenju prijavijo najkasneje do 19. aprila do 12. ure

Na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni COVID-19 je sodelovala generalna direktorica Direktorata za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje mag. Vesna Kerstin Petrič.

16. april 2021|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Pozitivne izkušnje samotestiranja v več evropskih državah

Na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 so sodelovali državni sekretar na Ministrstvu za zdravje Franc Vindišar, Marko Pokorn, strokovni direktor Pediatrične klinike, Ada Hočevar Grom iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in Nina Krohne, psihologinja iz Društva psihologov.

13. april 2021|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Minister Poklukar nagovoril udeležence strokovnega seminarja ob 13. dnevu Angele Boškin

S strokovnim seminarjem si v Splošni bolnišnici Jesenice želijo prikazati področja prizadevanj zdravstvene nege za izboljšanje dela s pacientom in pri pacientu za varno in kakovostno obravnavo. Hkrati želijo z njim opozoriti na izzive, s katerimi se pri delu s pacienti srečujejo.

13. april 2021|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Javni razpis za izbor operacije »Mobilni timi za rehabilitacijo«

Na Javnem razpisu za izbor operacije »Mobilni timi za rehabilitacijo« (v nadaljevanju: javni razpis) sta bila uspešna dva upravičenca iz Kohezijske Regije Vzhodna Slovenija, in sicer Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča Postojna in Zdravstveni dom Celje. Iz Kohezijske regije Zahodna Slovenija prijav ni bilo.

12. april 2021|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Iz medijev od 81 do 90 (vseh: 3120)14567891011121314312

<