Iz medijev


Predlog Nacionalnega programa športa 2024-2033 v javni obravnavi

Ministrstvo je dalo v javno obravnavo predlog Nacionalnega programa športa 2024-2033 (NPŠ). Gre za strateški dokument načrtovanja športne politike na vseh področjih razvoja športa v naslednjem desetletnem obdobju, vključno s področjem športne infrastrukture.

24. maj 2024|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Razvoj športa in rekreacije za razvoj mest

V Kopru je 23. maja 2024 potekal 10. jubilejni Urbani forum. Udeležence je v uvodnem nagovoru pozdravila generalna direktorica Direktorata za prostor in graditev na Ministrstvu za naravne vire in prostor (MNVP) dr. Nataša Bratina.

24. maj 2024|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Svetovni dan čebel 2024

Veleposlaništvo je letošnji Svetovni dan čebel obeležilo v četrtek, 23. junija, z izjemno prijetnim dogodkom na Mednarodni šoli v Københavnu (CIS).

24. maj 2024|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Prenova železniške postaje Litija

Za namen uvedbe daljinskega vodenja prometa na železniški progi na progi državna meja–Dobova–Ljubljana in Zidani Most–Šentilj–državna meja je na železniških postajah potrebno urediti izvennivojske dostope na perone.

24. maj 2024|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Ministri v Bruslju o evropski industriji ter o njeni krepitvi tudi s pomočjo vesoljskih tehnologij

Državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Frangež se je udeležil Sveta za konkurenčnost v Bruslju ter Vrha o vesolju. Jedro razprave je bilo namenjeno krepitvi evropske industrije. V prvem delu so se ministri strinjali, da se lahko njena konkurenčnost spodbuja tudi s pomočjo odličnega vesoljskega sektorja. Govorili so še o javnih naročilih in konkurenčnosti energetsko intenzivne industrije.

24. maj 2024|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Javna obravnava Odloka o razglasitvi Frančiškanskega samostana Kostanjevica za kulturni spomenik

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Nova Gorica, je pripravil predlog za razglasitev Frančiškanskega samostana Kostanjevica v Novi Gorici za kulturni spomenik državnega pomena.

24. maj 2024|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Minister dr. Darjo Felda se je udeležil evropskega mladinskega dogodka EYE Brežice

V Brežicah od 23. do 26. maja poteka evropski mladinski dogodek EYE Brežice, kjer se druži več kot 200 mladih. EYE Brežice je lokalna izvedba evropskega mladinskega dogodka, imenovanega European Youth Event, ki mlade iz celotne Evropske unije povezuje v razprave o ključnih družbenih vprašanjih ter spodbuja oblikovanje in izmenjavo idej o prihodnosti Evrope.

24. maj 2024|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Vlada sprejela programa za sanacijo škode po poplavah, vzporedno v pripravi razvojni program

Vlada Republike Slovenije je na zadnjih dveh sejah sprejela dva programa za odpravo posledic škode po poplavah iz avgusta lani, v pripravi je tudi program ukrepov razvojnih spodbud. Že decembra 2023 pa je Slovenija, na podlagi uspešno pripravljene in oddane vloge, prejela najvišje možno predplačilo iz Solidarnostnega sklada EU v višini 100 milijonov evrov.

24. maj 2024|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Objavljen je razpis Razvoj digitalnih kompetenc in temeljnih znanj računalništva in informatike

Ministrstvo je v okviru Načrta za okrevanje in odpornost objavilo razpis, katerega namen je prispevati k dvigu digitalnih kompetenc in temeljnih znanj s področja računalništva in informatike.

24. maj 2024|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Pregled dezinformacij: Vsi drugi se motijo!

V Rusiji kremeljski propagandisti nimajo pomembnejše naloge od obtoževanja drugih za hudodelstva, zlasti Bruslja in Washingtona. S tem odvračajo pozornost od vprašanj domačega ljudstva in od mukotrpne vojne proti Ukrajini, ki terja veliko žrtev.

24. maj 2024|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Iz medijev od 21 do 30 (vseh: 7789)12345678910779

<