Iz medijev/Agencijske novice


Začetek zbiranja meroslovnih potreb na področju kemije, biologije in medicine

Na Uradu za meroslovje vzdržujemo nacionalni meroslovni sistem in skrbimo za njegov razvoj. Ker je sodelovanje z uporabniki ključnega pomena za razvoj le tega, smo pripravili anketo o meroslovnih potrebah na področju kemije, biologije in medicine. Vse laboratorije, ki izvajajo meritve na teh področjih vabimo, da izpolnijo anketo o meroslovnih potrebah.

6. julij 2022|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Imenovana sta Zdravstveni svet ter Strateški svet za področje zdravstvene in babiške nege

Vlada je na današnji seji dala soglasje k imenovanju Zdravstvenega sveta. Zdravstveni svet je najvišji usklajevalni in najvišji posvetovalni organ ministra, pristojnega za zdravje na področju zdravstvene dejavnosti, zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. Zdravstveni svet oblikuje predloge vsebin zdravstvenih programov s stališča njihove izvedljivosti, dostopnosti, enakomernega razvoja vseh strok in finančnega učinka zdravstvenih tehnologij v skladu s potrebami prebivalstva...

1. julij 2022|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Vodenje epidemije bo slonelo na priporočilih stroke

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je na današnjem srečanju z novinarji na Nacionalnem inštitutu za varovanje zdravje (NIJZ) poudaril, da bo odslej glavno vlogo pri obvladovanju epidemije COVID-19 imela stroka.

28. junij 2022|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Državni sekretar Tadej Ostrc nagovoril udeležence javne tribune v zobozdravstvu

Včeraj je v organizaciji Zdravniške zbornice Slovenije potekala javna tribuna v zobozdravstvu, ki je obravnavala delovne pogoje, ureditev transparentnega zaposlovanja in plačnega sistema v zobozdravstvu. Cilj javne tribune je bil predstavitev dejstev in soočenje stališč po anketi, ki je bila izvedena v preteklih mesecih za namen tribune. V nadaljevanju se je razvila razprava, v kateri so iskali odgovore, kako sistem izboljšati za vse deležnike.

24. junij 2022|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Minister za zdravje z Varuhom človekovih pravic o zdravstvenem varstvu

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan in Varuh človekovih pravic Peter Svetina sta se sestala na spoznavnem obisku, na katerem sta razpravljala o temah glede delovanja zdravstvenega sistema.

23. junij 2022|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Dolgotrajna oskrba se z Ministrstva za zdravje seli na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Danes dopoldne je na Ministrstvu za zdravje potekal sestanek na temo dolgotrajne oskrbe. Kot sta po sestanku sporočila minister z zdravje Danijel Bešič Loredan in minister za delo, družino in socialne zadeve Luka Mesec, se bo področje dolgotrajne oskrbe z ministrstva za zdravje preselilo na ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. V nadaljevanju pa se bo to področje preneslo na novoustanovljeno ministrstvo za solidarno prihodnost.

22. junij 2022|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Podaljšana veljavnost evropskega digitalnega covidnega potrdila

Francosko predsedstvo Sveta Evropske unije (EU) je sporočilo, da so članice EU in Evropski parlament v ponedeljek, 13. 6. dosegli okvirni dogovor o podaljšanju veljavnosti evropskega digitalnega covidnega potrdila do 30. junija 2023.

15. junij 2022|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Državna sekretarka Ministrstva za zdravje na zdravstvenem Svetu EU v Luksemburgu

Državna sekretarka Breda Božnik se je v Luksemburgu udeležila zasedanja Sveta za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (angleško Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council configuration - EPSCO). Zasedanje je potekalo 14. junija 2022 pod predsedstvom francoske ministrice za zdravje.

14. junij 2022|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Z obravnavo uporabnikov drog v zaporih se lahko spopademo le na presečišču znanosti in ved

Pompidoujeva skupina pri Svetu Evrope je v sodelovanju z Direktoratom za javno zdravje Ministrstva za zdravje in Upravo za izvrševanje kazenskih sankcij, organizirala študijski obisk delovne skupine iz Jugovzhodne Evrope za razvoj celostnih sistemov obravnave uporabnikov drog v zaporih. Tridnevnega študijskega obiska, ki bo potekal med 14. in 16. junijem 2022 v Ljubljani in Mariboru, se udeležuje 58 oblikovalcev politik in strokovnjakov iz 14 držav Jugovzhodne Evrope.

14. junij 2022|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Podelitev koncesij za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na sekundarni ravni

29. 11. 2021 je Ministrstvo za zdravje objavilo javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje javne službe na področjih čeljustne in zobne ortopedije v zobozdravstveni dejavnosti, zobnih bolezni in endodontije v zobozdravstveni dejavnosti, parodontologije v zobozdravstveni dejavnosti in dermatovenerologije v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti.

14. junij 2022|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Iz medijev od 71 do 80 (vseh: 2810)1345678910111213281

<