Iz medijev/Agencijske novice


Priporočila Pediatrične klinike za obnašanje otrok z motnjo imunosti in kronične bolnike

V času povečanega števila nalezljivih okužb (gripa, koronavirus) veljajo tudi za bolnike z oslabljenim imunskim sistemom vsa splošna navodila za preprečevanje širjenja okužb. Epidemilogi in infektologi svetujejo, da se otroci in mladostniki z onkološkimi stanji in njihovi družinski člani dosledno držijo navodil in priporočil, ki veljajo za splošno populacijo.

13. marec 2020|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Z omejitvami želimo preprečiti hitro širjenje virusa in ohraniti delujoč zdravstveni sistem

Glede na epidemiološko stanje smo v drugi fazi. Kar najbolj si prizadevamo za omejevanje socialnih stikov, da bi čim bolj učinkovito preprečili širjenje okužbe s koronavirusom in ohranili delujoč zdravstveni sistem. Tovorni promet iz Italije v Slovenijo za prevoz poštnih pošiljk, zaščitne opreme in medicinskih pripomočkov, zdravil in človekoljubne pomoči je dovoljen. Mejo z Italijo lahko prehaja tudi tovorni promet, katerega končna destinacija je Slovenija.

13. marec 2020|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Obvestilo obiskovalcem zaprtih oseb v zavodih za prestajanje kazni zapora in prevzgojnem domu - dopolnilo

Svojce zaprtih oseb in druge obiskovalce obveščamo, da je bil zaradi preprečitve širjenja in morebitne okužbe z novim koronavirusom sprejet sklep, da se do preklica prepovedo vsi obiski v zavodih za prestajanje kazni zapora in prevzgojnem domu.

13. marec 2020|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Obvestilo Ministrstva za zdravje: za stranke in strokovne izpite

Zaradi razglašene epidemije in z namenom zagotovitve varnosti strank in zaposlenih na Ministrstvu za zdravje se v času od 16. 3. 2020 do 29. 3. 2020 na Ministrstvu za zdravje ne bodo izvajale uradne ure. V navedenem obdobju prav tako ne bo mogoče osebno oddati vlog na vložišču. V času od 16. 3. 2020 do 29. 3. 2020 se ne bodo izvajali strokovni izpiti za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce.

13. marec 2020|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Interventni zakon za ohranitev delovnih mest

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Predloga Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku. Izbruh okužb z virusom SARS-CoV-2 ob koncu leta 2019 na Kitajskem se je februarja 2020 razširil tudi na območje držav Evropske unije, že na začetku zlasti v države, na katere meji Republika Slovenija. Posledice se močno odražajo tudi v gospodarski aktivnosti v Sloveniji, zlasti v...

12. marec 2020|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Splošna informacija o ukrepih vpliva koronavirusa

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo že od začetka izbruha koronavirusa pozorno spremlja situacijo tako na nacionalni ravni, kot tudi na evropski in globalni ravni. Prav tako je v stalnem kontaktu s ključnimi mednarodnimi institucijami v turizmu, to sta Evropska komisija (EK) in Evropska potovalna komisija (ETC), katere članica je STO. Na nivoju Evropske Unije je ustanovljena neformalna delovna skupina obeh navedenih institucij in držav članic ter predstavnikov mednarodnih...

12. marec 2020|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Ukrepi MGRT na vpliv koronavirusa

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo že od začetka izbruha koronavirusa pozorno spremlja situacijo tako na nacionalni ravni, kot tudi na evropski in globalni ravni. Prav tako je v stalnem kontaktu s ključnimi mednarodnimi institucijami v turizmu, to sta Evropska komisija (EK) in Evropska potovalna komisija (ETC), katere članica je STO. Na nivoju Evropske Unije je ustanovljena neformalna delovna skupina obeh navedenih institucij in držav članic ter predstavnikov mednarodnih...

12. marec 2020|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Vlada odobrila sredstva za nakup nujne zaščitne opreme

Vlada je na današnji dopisni seji naložila Ministrstvu za zdravje, da v skladu s 46. členom Zakona o javnem naročanju izvede vse aktivnosti za pridobitev nujno potrebne opreme za ustrezno izvedbo ukrepov zaščite pred virusom SARS-CoV-2 (COVID-19). Sredstva za nakup dodatne zaščitne opreme se bodo zaradi nujnosti zagotovila iz sredstev proračunske rezerve.

11. marec 2020|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


V veljavi Odredba o pogojih vstopa v Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni

Svetovna zdravstvena organizacija je izbruh koronavirusa razglasila za pandemijo. V Sloveniji spremljamo naraščanje primerov oziroma širjenje okužbe. Prehajamo v fazo, ko ne bomo več mogli slediti vsakemu primeru. V veljavo je stopila Odredba o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni.

11. marec 2020|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Od 18. ure veljajo odredbe za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (COVID-19)

Minister za zdravje je v skladu z 39. členom Zakona o nalezljivih boleznih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (COVID-19) danes izdal dve novi odredbi – določitev pogojev vstopa v Slovenijo iz Italije in pogojev izvajanja preventivnih zdravstvenih storitev ter specialističnih pregledov in posegov – in posodobljeno odredbo o prepovedi zbiranja na dogodkih v zaprtih javnih prostorih.

11. marec 2020|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Iz medijev od 101 do 110 (vseh: 2108)1678910111213141516211

<