Iz medijev


Strategija za skrajševanje čakalnih dob

Na ministrstvu se zavedamo, da dolge čakalne dobe povečujejo tveganje pri zdravljenju, podaljšujejo odsotnosti z dela, kar povečuje stroške zdravljenja in predstavljajo dodatno breme za nemoteno delovanje sistema zdravstvenega varstva, tako s finančnega in organizacijskega vidika, kakor tudi gospodarskega vidika.

8. julij 2022|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Navodila skupine za obvladovanje in zajezitev s SARS- CoV-2 okužbo

Nacionalna skupina za koordinacijo sprejemov in posteljnih kapacitet za Covid bolnike v zdravstvenem sistemu, ki je bila imenovana v začetku tega tedna, je danes izvajalcem zdravstvene dejavnosti in drugim deležnikom v zdravstvenem sistemu poslala navodila za obvladovanje in zajezitev z okužbo SARS- CoV-2.

7. julij 2022|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Pri obvladovanju epidemije bodo v ospredju pacienti

Ministrstvo za zdravje (MZ) in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) sta na današnji novinarski konferenci predstavila vlogo MZ pri obvladovanju epidemije COVID-19.

6. julij 2022|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Začetek zbiranja meroslovnih potreb na področju kemije, biologije in medicine

Na Uradu za meroslovje vzdržujemo nacionalni meroslovni sistem in skrbimo za njegov razvoj. Ker je sodelovanje z uporabniki ključnega pomena za razvoj le tega, smo pripravili anketo o meroslovnih potrebah na področju kemije, biologije in medicine. Vse laboratorije, ki izvajajo meritve na teh področjih vabimo, da izpolnijo anketo o meroslovnih potrebah.

6. julij 2022|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Imenovana sta Zdravstveni svet ter Strateški svet za področje zdravstvene in babiške nege

Vlada je na današnji seji dala soglasje k imenovanju Zdravstvenega sveta. Zdravstveni svet je najvišji usklajevalni in najvišji posvetovalni organ ministra, pristojnega za zdravje na področju zdravstvene dejavnosti, zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. Zdravstveni svet oblikuje predloge vsebin zdravstvenih programov s stališča njihove izvedljivosti, dostopnosti, enakomernega razvoja vseh strok in finančnega učinka zdravstvenih tehnologij v skladu s potrebami prebivalstva...

1. julij 2022|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Vodenje epidemije bo slonelo na priporočilih stroke

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je na današnjem srečanju z novinarji na Nacionalnem inštitutu za varovanje zdravje (NIJZ) poudaril, da bo odslej glavno vlogo pri obvladovanju epidemije COVID-19 imela stroka.

28. junij 2022|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Državni sekretar Tadej Ostrc nagovoril udeležence javne tribune v zobozdravstvu

Včeraj je v organizaciji Zdravniške zbornice Slovenije potekala javna tribuna v zobozdravstvu, ki je obravnavala delovne pogoje, ureditev transparentnega zaposlovanja in plačnega sistema v zobozdravstvu. Cilj javne tribune je bil predstavitev dejstev in soočenje stališč po anketi, ki je bila izvedena v preteklih mesecih za namen tribune. V nadaljevanju se je razvila razprava, v kateri so iskali odgovore, kako sistem izboljšati za vse deležnike.

24. junij 2022|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Minister za zdravje z Varuhom človekovih pravic o zdravstvenem varstvu

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan in Varuh človekovih pravic Peter Svetina sta se sestala na spoznavnem obisku, na katerem sta razpravljala o temah glede delovanja zdravstvenega sistema.

23. junij 2022|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Dolgotrajna oskrba se z Ministrstva za zdravje seli na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Danes dopoldne je na Ministrstvu za zdravje potekal sestanek na temo dolgotrajne oskrbe. Kot sta po sestanku sporočila minister z zdravje Danijel Bešič Loredan in minister za delo, družino in socialne zadeve Luka Mesec, se bo področje dolgotrajne oskrbe z ministrstva za zdravje preselilo na ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. V nadaljevanju pa se bo to področje preneslo na novoustanovljeno ministrstvo za solidarno prihodnost.

22. junij 2022|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Podaljšana veljavnost evropskega digitalnega covidnega potrdila

Francosko predsedstvo Sveta Evropske unije (EU) je sporočilo, da so članice EU in Evropski parlament v ponedeljek, 13. 6. dosegli okvirni dogovor o podaljšanju veljavnosti evropskega digitalnega covidnega potrdila do 30. junija 2023.

15. junij 2022|MZZ|Iz medijev|Agencijske novice


Iz medijev od 141 do 150 (vseh: 2893)11011121314151617181920290

<