Bušizmi

Bušizmi si nesmiselne ali neumne izjave posameznika, poimenovane po tovrstnih izjavah predsednika ZDA Busha.

Obiskovalce spletne strani in podpornike načel ter ciljev Združenja za državljanski nadzor zdravstvenega varstva vabimo, da na naš elektronski ali na poštni naslov pošiljajo prispevke skupaj z dokazili o verodostojnosti poslanih prispevkov (navedba in predložitev vira, povezava na spletno stran, posnetek...).


O tem, kako bo minister preprečil, da zdravniki v času opravljanja javne službe ne bi delali za lasten žep, hiteli v donosnejšo popoldansko prakso in paciente iz javne službe preusmerjali v svojo donosnejšo zasebno prakso
8. januar 2005, Dnevnik

Zelo težko!...Odkriti tiste, ki dovoljenj (za tako početje)* nimajo, ali ugotoviti, kdo usmerja tudi paciente v svojo zasebno ordinacijo, pa je težko. Ne vem, kdo bi lahko to počel in kakšni bi sploh bili učinki kakih represivnih ukrepov.

29. avgust 2006|ZaNas

Bušizmi 11 od 1112

<