Združenje ZaNas zahteva solidarno in pravično javno zdravstveno varstvo

Združenje za državljanski nadzor zdravstvenega varstva ZaNas (kratko Združenje ZaNas) je zraslo iz Gibanja za ohranitev javnega zdravstva, v katerem je množica državljanov izražala zaskrbljenost nad rušenjem temeljnih vrednot, usmeritev in ciljev javnega zdravstvenega varstva, ki državo zavezujejo, da svojemu prebivalstvu zagotavlja pogoje za boljše zdravje na podlagi solidarnosti, pravičnosti in enakosti.


Gibanje in dve društvi, ki sta nastali iz njega, so od leta 2005 do danes uspeli mobilizirati javnost, ki je danes bolj kot v preteklosti seznanjena z nevarnostmi, ki pretijo javnemu zdravstvenemu varstvu, in vsakokratno politično oblast vse bolj ocenjuje po njenem odnosu do najbolj pomembnega notranjepolitičnega vprašanja zdravja ljudi.
Prepričani smo, da je s podporo tako osveščene javnosti Združenje ZaNas prispevalo k temu, da se je proces razgrajevanja javnega zdravstvenega sistema zaustavil oziroma vsaj upočasnil. Naš vpliv je viden tudi v koalicijski pogodbi sedanje vlade, ki je v svoj program na področju zdravstvenega varstva zapisala usmeritve, s katerimi se strinjamo.
Vendar, to ni dovolj. Vlogo javnega zdravstvenega sistema ter njegovo vzdržnost in krepitev mora zagotavljati temeljna zdravstvena zakonodaja, nacionalni plan zdravstvenega varstva in vsakokratne politične odločitve na tem področju. Tu pa ugotavljamo, da zakonodaja zamuja prav zaradi pritiskov zainteresiranih skupin in posameznikov, da se ohranijo dosedanji procesi privatizacije in komercializacije zdravstvenega varstva, da nimamo nacionalnega plana in da posamezni ukrepi dnevne politike prej ko ne vzdržujejo plazečo se privatizacijo.   
Resnici na ljubo je treba povedati, da predlog Zakona o zdravstveni dejavnosti ustrezno rešuje znaten del ciljev sedanje vlade: 1. krepitev primarnega zdravstvenega varstva z zdravstvenim domom kot osrednjim nosilcem in koordinatorjem javne zdravstvene dejavnosti, 2. sistemska ureditev delovanja zasebnikov s koncesijo, 3. merila za vzpostavitev mreže javne zdravstvene dejavnosti in 4. izvajanje nadzora in spremljanje kakovosti in varnosti z ustanovitvijo samostojne agencije. Vendar zakon še ni sprejet in pritiski, da bi se spremenile tudi te ustrezne rešitve, so zelo veliki.

Združenje ZaNas ima izkušnje z vladama dveh političnih usmeritev: prejšnje, ki je odkrito zagovarjala privatizacijo zdravstva in zaradi katere je Gibanje nastalo, in sedanjo, ki ima za nas sprejemljiv program na področju zdravstvenega varstva, vendar doslej še ni uresničila nobenega od svojih temeljnih ciljev. Če izpostavimo enega od najbolj pomembnih, je nedvomno dosledna ločitev  javne zdravstvene dejavnosti od zasebnega izvajanja. Ob tem se kopičijo izjave nekaterih najvišjih politikov, ki dokazujejo, da tudi sedanja oblast ni imuna na vplive svojih »neoliberalnih svetovalcev«: v ta sklop sodijo izjave o tekmovalnosti v zdravstvu, o javno-zasebnem partnerstvu, o zmanjševanju obsega pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi »prevelike« porabe sredstev v te namene itd. V teh izjavah se kaže, da politiki ne razumejo, da vsako povečevanje deleža zasebnih sredstev v zdravstvenem sistemu nujno pomeni povečevanje neenakosti in nepravičnosti pri zagotavljanju zdravstvenih pravic vsem državljanom.

Prav tako večini politikov ni jasno, kakšne so zakonitosti delovanja javno-zasebnega partnerstva v zdravstvenem sistemu. Vidijo le prihranke javnih sredstev, zato dopuščajo, da zasebniki, ki so del javnega zdravstvenega sistema, ustvarjanje dobička postavljajo pred javni interes in skrb za zdravje ljudi, prilagajajo organiziranost svojim potrebam in ne potrebam prebivalcev. Ne zavedajo se tudi, da zaradi tega zasebniškega pristopa lahko nastajajo večji javni stroški, ker odlagajo potrebne diagnostične preiskave, kar privede do poslabšanja zdravstvenih težav in pogostejših zapletov.
 
Naše izkušnje dokazujejo, kako zelo pomembno je delovanje civilne družbe na področju borbe za ohranjevanje in izboljševanje javnega zdravstvenega varstva. Dokazujejo, da nobeni vladi in nobeni politični strukturi ne moremo vnaprej zaupati, da bo zavezana delu za državljane vsaj na tistem področju, na katerem državljani državo najbolj potrebujemo – to je na področju zdravja.
Zato bo Združenje ZaNas tudi naprej budno spremljalo vse dogajanje na področju zdravstvenega varstva, dajalo lastne predloge in opozarjalo državljane na morebitne nevarnosti predlaganih sprememb. V zvezi z novonastajajočo zdravstveno zakonodajo pa vladi ponovno sporočamo, da vztrajamo pri naslednjih zahtevah: 

  1. Združenje ZaNas bo tudi v prihodnje zahtevalo, da vlada pripravi le takšne spremembe, ki bodo zagotavljale solidaren in pravičen javen zdravstveni sistem ter slehernemu prebivalcu in prebivalki dostopne zdravstvene storitve.
  2. Združenje ZaNas nasprotuje privatizaciji javnega sektorja oziroma zdravstva z uvajanjem javno-zasebnega partnerstva. Tudi izkušnje iz tujine dokazujejo, da delna privatizacija zdravstvenega sistema bistveno znižuje kakovost, dostopnost in pravičnost za večino ljudi in poglablja socialne razlike.
  3. Zahtevamo dosledno ločitev javne zdravstvene dejavnosti od zasebnega izvajanja, ker lahko le na ta način zagotovimo pravičen dostop do zdravstvenih storitev in omogočimo večji nadzor nad izvajanjem.
  4. Zahtevamo krepitev javnega zdravstvenega sistema, koncesije kot izvajanje javne zdravstvene službe na zaseben način pa naj se podelijo le kot dopolnitev javne mreže na podlagi javnega razpisa in za določen čas, kot to določa evropski pravni red.
  5. Ob pripravi nove zdravstvene zakonodaje naj se na podlagi argumentov in javnega interesa prouči sistem financiranja zdravstvenega sistema, predvsem primernost doplačevanja pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

1. junij 2010|ZaNas|Sporočila za javnost

Se strinjate? Se ne strinjate? Bi radi kaj dodali?

Želite o zgoraj napisanem obvestiti svoje prijatelje ali znance? Uporabite gumbe za širjenje vsebin po socialnih omrežjih (gumbi so na levi strani nad in pod menijem)!

Vsako vaše mnenje je dobrodošlo - napišite ga!

Zadnje objave


Peticija za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
29.9.2019, V Združenju ZaNas si že vrsto priizadevamo prepričati politiko za preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki bo temeljilo na večji PRAVIČNOSTI, vzajemnosti in solidarnosti. Ne...

Voščilo
24.12.2014, Prijetne praznike, sreče, zdravja, zadovoljstva in uspehov v prihajajočem letu 2015 voščimo vsem članicam in članom ter somišljenikom na skupni poti pri varovanju človekovih pravic in vrednot...

Prošnja za donacijo dela dohodnine
14.12.2014, Vsak državljan RS lahko do 0,5 % svoje dohodnine nameni za podporo nepridobitnim dobrodelnim organizacijam. Če tega ne stori, se njegova dohodnina vrne v Proračun RS. Naprošamo vas, da svojo...

STOP Vzajemni: jaz zate, Vzajemna zase
15.6.2014, 24, 3 milijonov evrov našega denarja, denarja zavarovancev, ki vsak mesec plačujemo Vzajemni, danes leži v zakladnici Vzajemne. Milijone, ki so se nabrali z našim denarjem, želi uprava Vzajemne...

Podprimo peticijo za ohranitev javnega zdravstvenega sistema
26.3.2014, Koalicija za ohranitev javnega zdravstvenega sistema je prostovoljna zveza družbenih skupin, ki se zavedajo, da je naše zdravje dragoceno in da morajo o skrbi za zdravje kot vrednoti, ki je...

Več agencijskih novic


<