Vabilo na Zbor članov Združenja ZaNas

Na podlagi 16. in 28. člena Pravil Združenja za državljanski nadzor zdravstvenega varstva ZaNas vas vljudno vabim na Zbor članov Združenja ZaNas, ki bo v torek, 1. junija 2010 ob 16. uri v Ljubljani, v Jakopičevi dvorani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24.


Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritev Zbora članov Združenja ZaNas in imenovanje organov:
-delovno predsedstvo,
-verifikacijska komisija,
-zapisnikar,
-overovitelj zapisnika.
2. Sprejem Poslovnika o poteku Zbora članov.
3. Sprejem Poročila o delu Združenja ZaNas v letu 2009.
4. Razprava in sprejem Programa dela Združenja ZaNas za leto 2010 in 2011 s posebnim poudarkom na naslednjih izhodiščih:
- delovati skladno z usmeritvijo dokumenta Evropske komisije z naslovom «Solidarnost na področju zdravja. Zmanjšanje neenakosti na področju zdravja« (mag.dr. Dunja Obersnel Kveder),
- nadzorovati javno zasebno partnerstvo (prof. dr. Rastko Močnik),
- zavzemati se za solidarno in pravično financiranje zdravstvenega sistema (Frančiška Æetkoviæ).
5. Finančno poročilo
6. Kadrovske zadeve:
-razrešitve in nadomestne volitve članov Upravnega odbora,
-razrešitve in nadomestne volitve članov Nazornega odbora,
-razrešitve in nadomestne volitve članov Častnega razsodišča.
7. Sprejem javnega poziva politiki za sprejem zdravstvene zakonodaje po meri ljudi.
8. Pobude članov Združenja Za Nas.

Članice in člane Združenja ZaNas in somišljenike prijazno vabim, da se v teh za prebivalke in prebivalce nič kaj prijaznih časih Zbora članov Združenja ZaNas udeležite v čim večjem številu. Le tako bomo jasno in nedvoumno izrazili svoja mnenja in stališča do načrtovanih sprememb v zdravstvu in jih sporočili zdravstveni politiki, Vladi RS, Državnemu zboru RS in javnosti.

Enotnost in množičnost sta porok za naš uspeh, saj bomo le tako uresničili pričakovanja ljudi, ki nam zaupajo.

Lep pozdrav in nasvidenje na Zboru članov Združenja ZaNas!

Predsednica
Nevenka Lekše


22. maj 2010|ZaNas|Novice

Se strinjate? Se ne strinjate? Bi radi kaj dodali?

Želite o zgoraj napisanem obvestiti svoje prijatelje ali znance? Uporabite gumbe za širjenje vsebin po socialnih omrežjih (gumbi so na levi strani nad in pod menijem)!

Vsako vaše mnenje je dobrodošlo - napišite ga!

Zadnje objave


Peticija za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
29.9.2019, V Združenju ZaNas si že vrsto priizadevamo prepričati politiko za preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki bo temeljilo na večji PRAVIČNOSTI, vzajemnosti in solidarnosti. Ne...

Voščilo
24.12.2014, Prijetne praznike, sreče, zdravja, zadovoljstva in uspehov v prihajajočem letu 2015 voščimo vsem članicam in članom ter somišljenikom na skupni poti pri varovanju človekovih pravic in vrednot...

Prošnja za donacijo dela dohodnine
14.12.2014, Vsak državljan RS lahko do 0,5 % svoje dohodnine nameni za podporo nepridobitnim dobrodelnim organizacijam. Če tega ne stori, se njegova dohodnina vrne v Proračun RS. Naprošamo vas, da svojo...

STOP Vzajemni: jaz zate, Vzajemna zase
15.6.2014, 24, 3 milijonov evrov našega denarja, denarja zavarovancev, ki vsak mesec plačujemo Vzajemni, danes leži v zakladnici Vzajemne. Milijone, ki so se nabrali z našim denarjem, želi uprava Vzajemne...

Podprimo peticijo za ohranitev javnega zdravstvenega sistema
26.3.2014, Koalicija za ohranitev javnega zdravstvenega sistema je prostovoljna zveza družbenih skupin, ki se zavedajo, da je naše zdravje dragoceno in da morajo o skrbi za zdravje kot vrednoti, ki je...

Več agencijskih novic


<