Intervju z Nevenko Lekše: Bomo res dobili McZdravstvo?

Minister za zdravje prav rad in pogosto trosi obljube, kako bo en dva tri preobrazil naše zdravstvo. To mu bo uspelo na prav čaroben način. Nič kaj dosti nas ne bo stalo, pravic ne bomo izgubili, prej bomo dobili še kakšno novo, kakovost storitev bo boljša, dostopnost tudi, čakalnih vrst ne bo... Če ga kdo res prav odločno povleče za jezik, se izkaže, da ima resnično v rokavu skrito čarobno paličico. Sam ji pravi privatizacija zdravstva. Sem ter tja mu ob bok pred kamere pripeljejo tudi nekaj zdravnikov, ki jim ni nerodno prikimavati, da je zasebno zdravstvo res edini izhod. Mu pač vračajo uslugo, ker jih je rešil pred Dušanom Kebrom, ko je, edini, hotel narediti red med njimi. Zato bi tudi vedno večje plače; če ne bo šlo v sistemu javnega sektorja, pa v nekakšnih zdravniških zadrugah.


Zdravniki so gotovo sila pomembne osebnosti, kar bogovi v belih haljah jim včasih pravimo. Toda v zdravstvu vendarle dela še na tisoče drugih, brez katerih tudi ne gre. Sestre, bolničarji, tehniki... Cela vrsta prezrtih, podplačanih poklicev, ki jih nihče nič ne vpraša. Mi smo se spomnili prav nanje in se povabili na kavo k Nevenki Lekše. Predstavila nam je njihov sindikat:
"Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije smo ustanovili 7. decembra 1990. Odločitev skupščine, da sprejme izziv časa in zahtevo zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu po iskanju svojega prostora in lastne razpoznavnosti, se je potrdila za modro in pravilno. Več kot 20.000 delavcev, prav vseh poklicev, je izpolnilo pristopno izjavo. Danes smo člani največjega svetovnega sindikalnega združenja javnega sektorja, Public Services International,v katerem imam položaj podpredsednice in sem hkrati predsedujoča Centralni Evopi."

Prav, sindikat z številčnim, pestrim članstvom mednarodne veljave - gotovo so vas povprašali, kaj menite o prihodnosti našega zdravstva, denimo o privatizaciji?
"Se posmehujete?!"

Ne, se ne, vas bom citiral, ko ste komentirali pogajanja z vlado: "Predstavnik ministrstva je dejal, da je upošteval 80 odstotkov naših pripomb, nato smo ugotovili, da sta bili v resnici upoštevani le dve. Delno." Poslušajo vas torej ne, pa nam povejte, kaj prinaša privatizacija.
"Z našim vztrajnim zavzemanjem za ohranjanje javnih zdravstvenih domov, bolnišnic, lekaren ipd. v sedanji organiziranosti želimo ohraniti dobre izkušnje in rezultate, ki se odražajo na ugodnih kazalcih zdavstvenega stanja prebivalstva. Javni zdravstveni domovi s svojo preventivno dejavnostjo na področju zdravstvenega varstva dojenčkov, šolarjev, mladine, kot tudi žena, prispevajo pomemben delež k takšnim ugodnih kazalcem zdravja, ki nam jih marsikdo v Evropi zavida. Država mora tudi v bodoče državljanom zagotovljati dostopnost, pravičnost in kvaliteto zdravstvenih storitev neglede na njihov socialni položaj."

Zveni, kot da bo vse slabše. Lahko podkrepite?
"Zlahka! Visoka privatizacija zobozdravstvene službe že kaže posledice. Nekoč priznano najboljše šolsko zobozdravstvo v Evropi že tone, saj je že skoraj izkoreninjena zobna gniloba, ponovno v porastu.

Vaše osebno mnenje? Včasih se zdi precej osamljeno.
"Pa ni, nasprotno. Res veliko hodim okoli, vabijo me na razne okrogle mize, predavanja, posvete. Zadnjič sem bila v Kopru na javni tribuni, na kateri je beseda tekla o napovedani reformi zdravstvenega sistema v Sloveniji. Odločno sporočilo vseh sodelujočih je bilo, da mora zdravstvo ostati javno. Sogovorniki so predstavili številne pasti napovedanih reform zdravstvenega sistema, ki jih zagovarja vlada. Sklep je bil jasen:
"Če bo ta sistem uveljavljen, bo zdravstvo manj učinkovito, dražje in manj kakovostno, predvsem pa bodo do njega imeli dostop le premožnejši. V analizi Odbora za reforme o slabostih in prednostih Slovenije v primerjavi z drugimi državami je bilo ugotovljeno, da imamo nadpovprečno dobro urejeno le šolstvo in zdravstvo. Zakaj bi sedaj rušili prav to?!"
"Teorija in praksa v svetu dokazujeta, da so sprivatizirani zdravstveni sistemi manj učinkoviti in dostopni manj ljudem. To kar nas čaka, če bodo reformisti uspeli, je McZdravstvo."
"Minister Bručan je genij! Privatno zdravstvo bo naredil neprimerno cenejše in bolj efektno pa še čakalnih vrst ne bo več. Privatni zdravniki bodo po njegovem delali več in bolje, in to za isti denar kot zdravstveni domovi,pri tem pa bodo imeli še neznanski profit, le na čigav račun?!"
Finančno poslovanje zdravstvenih domov nadzira država porabo preko Računskega sodišča, zasebnikov pa država ne nadzoruje, ker niso javni uslužbenci. So samostojni podjetniki in načeloma poslujejo za ustvarjanje dobička. Javni zavodi pa so neprofitne organizacije, ki morajo ustvarjeni dobiček uporabljati za izobraževanje kadrov in posodabljanje opreme. Razprodaja osnovnega zdravstva je za prebivalstvo škodljiva, zato od vlade, in še posebej od ministra Bručana, zahtevamo, da rešitve išče v socialnem dialogu, spremembe pa uvede bo kar najvišji stopnji nacionalnega soglasja. Trenutno se minister tega izogiba, saj na Ekonomsko-socialnem svetu ni prisluhnil pobudi socialnih partnerjev za začasni moratorij nad podeljevanjem koncesij, dokler naša zadonodaja s tega področja ne bo usklajena s pravnim redom EU"

Očitno je, da socialna Evropa pod pritiski globalizacije umira. Žal so Slovenija in njeni izvoljeni predstavniki ljudstva čedalje večji ujetniki kapitala. Pozabljajo na svoje osnovno poslanstvo, da mora država delovati v javnem interesu in ščititi šibkejše. Razočarana sem tudi nad slovensko politično levico, če sploh še obstaja, ki ne zna ali noče varovati Ustave, ki pravi, da je Slovenija socialna država. Razslojevanje je vedno večje in to predvsem na račun srednjega sloja, ki z vsako reformo nekaj izgubi. Hm, očitno vaš glas res ni osamljen. Toda kaže, da gre karavana naprej.
"Res, to se vidi že po tem, kako si vlada zamišlja krepitev socialnega dialoga - s sprejetjem odloka, s katerim v svetih javnih zavodov zmanjšuje število predstavnikov zaposlenih, pri tem pa povečuje število svojih. Na dlani je, da bo s preoblikovanjem zdravstva po meri te vlade prevladal interes kapitala in da se bodo ob vstopu kapitala v zdravstvo ali v denimo v zavarovalnico Vzajemna tam zvišale zavarovalne premije, v zdravstvu pa bo zavladal zakon dobička. "

Še ko je zdravstvu vladal Keber, ste imeli pripombe. Se zdaj stvar vsaj kje obrača njim v prid?
"Naš sindikat je sicer podpiral vseh šest ciljev Kebrove reforme, smo se pa bali, da se bodo z Belo knjigo stroški financiranja zdravstva prenesli na pleča upokojencev in delavcev, razbremenilo pa se bo delodajalce. V sindikatu tudi nismo podprli predloga, da bi javni zavodi postali javna podjetja, saj se njihovo poslovanje zelo razlikuje - javna podjetja delujejo po načelu ustvarjanja dobička, javni zavodi pa po načelih socialne pravičnosti in enake dostopnosti."

In kako je zdaj?
"Še slabše, mnogo slabše. Kot bi se uresničevale nočne more. Tudi zdaj nismo proti reformam, le proti načinu, kako se poskušajo uveljaviti. Minister je pripravil paket zniževanja zdravstvenih pravic. Med njimi je najbolj odmevno znižanje nadomestil za čas bolezni. Sindikti z argumenti dokazujemo, da ni nobenih opravičljivih ralogov za njihovo nižanje. Minister je nepopustljiv, zato sem vse bolj prepričana, da je ta nepopustljivost namerna, da lažje izpeljuje svojo privatizacijsko refomo zdravstva. Sindikatov ministrovi predlogi in predlogi mladih reformistov niso prepričali, da se bo Slovenkam in Slovencem izboljšal zdravstveni standard le če, bomo zdravstvo sprivatizirali! "


Vir
Nedeljski dnevnik, 29. junij 2006

30. junij 2006|Uredništvo|Iz medijev|Intervjuji

Se strinjate? Se ne strinjate? Bi radi kaj dodali?

Želite o zgoraj napisanem obvestiti svoje prijatelje ali znance? Uporabite gumbe za širjenje vsebin po socialnih omrežjih (gumbi so na levi strani nad in pod menijem)!

Vsako vaše mnenje je dobrodošlo - napišite ga!

Zadnje objave


Na voljo nova sredstva za izboljšanje evropske prometne infrastrukture
27.9.2023, Evropska komisija je 26. septembra 2023 objavila razpise Instrumenta za povezovanje Evrope za področje prometa v višini 7 milijard evrov. Cilj razpisov je sofinanciranje projektov, ki bodo...

Obisk delegacije iz Srbije
27.9.2023, Vojaški muzej Slovenske vojske je obiskala tričlanska srbska delegacija, ki so jo sestavljali predstavniki Vojnega muzeja Srbije, Letalskega muzeja Srbije in Uprave za tradicijo, standard in...

Odločitve vlade s seje vladnega odbora
26.9.2023, Na sejah vladnih odborov je vlada med drugim prerazporedila sredstva državnega proračuna za leto 2023 in povečala namensko premoženje Slovenskega regionalno razvojnega sklada.

Predsednik vlade dr. Golob: Ključni cilj obnove je večja odpornost na naravne nesreče
26.9.2023, Danes se je na prvi seji sestal Svet Vlade Republike Slovenije za obnovo.

Vlada Republike Slovenije na regijskem obisku na Koroškem
26.9.2023, Predsednik vlade in ministri se bodo med jutrišnjim regijskim obiskom na Koroškem srečali z župani koroških občin, predstavniki gospodarstva, podjetniki in drugimi. Rdeča nit pogovorov bo...


<