Odgovori predsednika države na vprašanja gibanja

Predsedniku Republike Slovenije, dr. Danilu Türku, smo zastavili nekaj vprašanj. Na spletni strani objavljamo odgovore nanje.


Z obveznim zdravstvenim zavarovanjem zberemo približno 75% sredstev za zdravstvo, 25% pa je zasebnih sredstev (sem sodi tudi dopolnilno zavarovanje). Ali menite, da bi morali delež javnih sredstev v prihodnosti zmanjševati ali povečevati?
Dr. Danilo Türk:
Glede na deleže javnega financiranja v razvitih državah, ki nam po kakovosti zdravstva lahko služijo za zgled, in glede na težave nekaterih področij zdravstva pri nas (npr. zobozdravstva, kjer je delež javnega financiranja zdravstvenih storitev močno prenizek), bi bilo treba delež javnih sredstev ohraniti v sedanji višini ali kvečjemu povečati.

Premije dopolnilnega zavarovanja so postale preveliko breme za državljane z najnižjimi dohodki, ki jih je približno 170.000. Brez tega zavarovanja praktično nobena pravica iz obveznega zavarovanja, pomembna za zdravje ljudi, ni dostopna. Kako bi rešili ta problem?
Dr. Danilo Türk:
Evropske države običajno poskrbijo za zdravstveno varnost svojih prebivalcev, ki si težko ali si ne morejo plačati zdravstvenih storitev, ki jih potrebujejo. To bi morala storiti tudi Slovenija. Dostop do zdravstvenih storitev ne bi smel biti odvisen od premoženjskega stanja posameznika ali njihovih družin. Zdravstvene storitve za manj premožne prebivalce bi morale biti v celoti krite iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Zavarovalnica AdriaticSlovenica prodaja zavarovanje, ki omogoča pregled pri specialistu brez čakalne dobe, s tem pa takoj prideš do mnenja o potrebnem zdravljenju. Oblast dovoljuje, da se kupci tega zavarovanja vključijo v čakalno vrsto za operacijo v javnem zdravstvu pred tistimi, ki čakajo na pregled. Se vam zdi takšno preskakovanje čakalnih vrst v javnem zdravstvu dopustno?
Dr. Danilo Türk:
Ni dopustno, da lahko premožnejši preskakujejo čakalne vrste v javnem zdravstvu. Le nujno zdravstveno stanje posameznika je lahko upravičeni razlog za preskakovanje čakalne vrste v javnem zdravstvu. Ustrezne institucije bi morale to prepovedati in s tem zavarovati zdravstvene interese prebivalcev.

Ali menite, da bi morali zdravniki koncesionarji, ki jih plačujemo z javnimi sredstvi, zdravstvene storitve za državljane opravljati neprofitno ali pa menite, naj zdravniki delujejo kot podjetniki, to je, da lahko iz prihranka na bolnikih pridobivajo zase dobiček? Ali naj bo po vašem mnenju zdravniku koncesionarju dovoljeno, da poleg plačila, ki ga dobi od zavarovalnice, bolnikom izstavlja še dodatne račune?
Dr. Danilo Türk:
Verjetno si noben pacient ne želi, da bi ga zdravnik zdravil z mislijo na svoj dobiček, ki nastane kot prihranek pri zdravljenju pacienta. Javna sredstva bi bilo zato treba porabljati za neprofitno izvajanje zdravstvene dejavnosti. Praksa kaže, da možnost dodatnega zaračunavanja zdravstvenih storitev izvajalcev, ki so sicer financirani z javnimi sredstvi, ni dobra rešitev. Spodbuja namreč tudi neupravičeno zaračunavanje zdravstvenih storitev in opravljanje nepotrebnih ali za pacienta celo škodljivih zdravstvenih storitev. Pacient pa običajno ne ve, kakšno zdravljenje potrebuje, kakšna je kakovost storitve in kakšna je ustrezna cena.


9. januar 2008|Uredništvo|Kolumne

Se strinjate? Se ne strinjate? Bi radi kaj dodali?

Želite o zgoraj napisanem obvestiti svoje prijatelje ali znance? Uporabite gumbe za širjenje vsebin po socialnih omrežjih (gumbi so na levi strani nad in pod menijem)!

Vsako vaše mnenje je dobrodošlo - napišite ga!

Zadnje objave


Peticija za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
29.9.2019, V Združenju ZaNas si že vrsto priizadevamo prepričati politiko za preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki bo temeljilo na večji PRAVIČNOSTI, vzajemnosti in solidarnosti. Ne...

Voščilo
24.12.2014, Prijetne praznike, sreče, zdravja, zadovoljstva in uspehov v prihajajočem letu 2015 voščimo vsem članicam in članom ter somišljenikom na skupni poti pri varovanju človekovih pravic in vrednot...

Prošnja za donacijo dela dohodnine
14.12.2014, Vsak državljan RS lahko do 0,5 % svoje dohodnine nameni za podporo nepridobitnim dobrodelnim organizacijam. Če tega ne stori, se njegova dohodnina vrne v Proračun RS. Naprošamo vas, da svojo...

STOP Vzajemni: jaz zate, Vzajemna zase
15.6.2014, 24, 3 milijonov evrov našega denarja, denarja zavarovancev, ki vsak mesec plačujemo Vzajemni, danes leži v zakladnici Vzajemne. Milijone, ki so se nabrali z našim denarjem, želi uprava Vzajemne...

Podprimo peticijo za ohranitev javnega zdravstvenega sistema
26.3.2014, Koalicija za ohranitev javnega zdravstvenega sistema je prostovoljna zveza družbenih skupin, ki se zavedajo, da je naše zdravje dragoceno in da morajo o skrbi za zdravje kot vrednoti, ki je...

Več agencijskih novic


<